Dữ liệu biên mục

Label
Loại tài liệu:
Mã tài liệu:
Mã ngôn ngữ:
Tác giả:
Thông tin xuất bản: Label
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa:
Danh mục:
Môn học:
Năm xuất bản:
Số sách còn lại:
Thời gian mượn:
Tóm tắt theo nội dung:
Tóm tắt theo mục lục:
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (2)

 
Nguyên tắc công bằng trong pháp luật thuế ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801
18/12/2017 16:56:46

'Cuôn sach hay'

Một số vấn đề liên quan đến khai phá dữ liệu bằng cây quyết định : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10
18/12/2017 17:26:38

'Cuốn sách này rất hay. Tuy nhiên quá ít sách để mượn. Dấn đến việc phải đợi lâu để tới lươt mình được đọc. Đề nghị tăng thêm số lượng sách.'