Dữ liệu biên mục

Course of Theoretical Physics. Vol 1: Mechanics. (2nd ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000016590
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Landau, L. D.; Lifshit︠s︡, E. M.
Thông tin xuất bản: Pergamon Press
Tình trạng vật lý: 176 p.
Từ khóa: Physics, Mechanics, Quantum theory
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ
Năm xuất bản: 1969
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1: The Equations of motion -- Chapter 2: Conservation Laws -- Chapter 3: Integration of the equations of motion -- Chapter 4: Collisions between particles...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)