Dữ liệu biên mục

Strength of materials and structures. (4th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000014645
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Case, John; Ross, Carl T. F.; Chilver, Lord
Thông tin xuất bản: Arnold
Tình trạng vật lý: 719 p.
Từ khóa: Strength of materials, Materials -- Analysis, Structural analysis (Engineering)
Danh mục: Sách
Môn học: (NTCDHKHTN) Ngành Toán cơ, (MAT3405) Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Engineers need to be familiar with the fundamental principles and concepts in materials and structures in order to be able to design structures to resist failure. For four decades, this text has provided engineers with all the essential information of these fundamentals.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)