Dữ liệu biên mục

Personal finance : an encyclopedia of modern money management
Loại tài liệu: book
Mã tài liệu: 89180
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Greenwood
Tình trạng vật lý: 538 p.
Từ khóa: Business libraries--Periodicals; Financial libraries--Periodicals
Danh mục: Tài chính & Đầu tư
Môn học: () Bách khoa thư - Sổ tay
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This jargon-free resource explains the who, what, why, and where of contemporary personal finance in simple, easy-to-grasp language, covering the key people, events, terms, tools, policies, and products that make up modern money management
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)