Dữ liệu biên mục

Hesitant histories on the Romanian screen
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87672
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Strausz, László
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 262 p.
Từ khóa: Motion pictures--Romania--History--20th century ; Motion pictures
Danh mục: Nghệ thuật biểu diễn & âm nhạc. Thể thao
Năm xuất bản: [2017]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book argues that hesitation as an artistic and spectatorial strategy connects various screen media texts produced in post-war Romania. The chapters draw a historical connection between films made during the state socialist decades, televised broadcasts of the 1989 Romanian revolution, and films of the new Romanian cinema. The book explores how the critical attitude of new Romanian cinema demonstrates a refusal to accept limiting, binary discourses rooted in Cold War narratives. Strausz argues that hesitation becomes an attempt to overcome restrictive populist narratives of the past and present day. By employing a performative and mobile position, audiences are encouraged to consider conflicting approaches to history and social transformation.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)