Dữ liệu biên mục

Environmental news in South America : conflict, crisis and contestation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 87640
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Pinto, Juliet ; Prado, Paola ; Tirado-Alcaraz, J. Alejandro
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 177 p.
Từ khóa: Environmental protection--Press coverage--South America ; Global environmental change--Press coverage--South America
Danh mục: Báo chí và truyền thông
Năm xuất bản: [2017]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Machine generated contents note:|g1.|tIntroduction: Extraction, National Development and Environmental News in Twenty-first-century South America --|g2.|tNews, Conflict and Environment as Social Constructions --|g3.|tEcuador and the Chevron Case: Spinning Risk, Hazard and Reward --|g4.|tBrazil and the Belo Monte Dam: "The Amazon Is Ours" --|g5.|tChile's Pascua Lama: Where Water Is Worth More than Gold --|g6.|tMediated Neo-extractivism and National Development.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)