Dữ liệu biên mục

Thuật sáng tạo và giải quyết vấn đề = Creativity and problem solving. (Tái bản lần 2)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86787
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Tracy, Brian
Thông tin xuất bản: Thế giới ; Công ty Sách Alpha
Tình trạng vật lý: 137 tr.
Từ khóa: Khả năng sáng tạo trong kinh doanh ; Tư duy sáng tạo ; Creative ability in business ; Creative thinking ; Problem solving.
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: () Sách HOT, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này giúp khơi dậy trong bạn khả năng sáng tạo, trình bày khoa học, súc tích nhưng đầy đủ những phương pháp giúp bạn có thể sáng tạo. Mang đến cho tư duy của bạn tràn đầy những ý tưởng mới. “Sự sáng tạo giống như đường đọng lại dưới đáy cốc café. Và việc của bạn là phải khuấy nó lên. Với cuốn sách này, Brian Tracy sẽ đưa ra ba yếu tố khuấy động sự sáng tạo bên trong bạn.”
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)