Dữ liệu biên mục

Lab Manual for CompTIA Security+ Guide to Network Security Fundamentals. (6th edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86644
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hurd, Andrew
Thông tin xuất bản: Cengage Learning
Tình trạng vật lý: 269 p.
Từ khóa: Computer networks -- Security measures -- Examinations -- Study guides ; Mạng máy tính ; An toàn thông tin
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (07MC) Môn chung, (INS3157) An toàn thông tin
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Hands-on learning is necessary to master the security skills needed for both CompTIA's Security+ Exam and for a career in network security. COMPTIA SECURITY+ GUIDE TO NETWORK SECURITY FUNDAMENTALS LAB MANUAL, 6th Edition contains hands-on exercises that use fundamental networking security concepts as they are applied in the real world. Each chapter offers review questions to reinforce your mastery of network security topics and to sharpen your critical thinking and problem-solving skills.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)