Dữ liệu biên mục

Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86541
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thanh Thủy
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 241 tr.
Từ khóa: Tri thức ; Trí tuệ nhân tạo ; Kĩ thuật ; Máy tính ; Xử lí thông tin
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3508) Nhập môn trí tuệ nhân tạo, (VTNT) Viện Trần Nhân Tông, (S) Sách, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (MAT3508) Nhập môn trí tuệ nhân tạo
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này trình bày nội dung của môn học “Trí tuệ Nhân tạo”, một môn cơ sở chuyên ngành trong chương trình đào tạo kỹ sư Tin học. Ở đây, sinh viên được làm quen với một số kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp giải quyết vấn đề (Problem solving) và kỹ thuật xử lý tri thức. Chúng sẽ giúp cho bạn có được nền tảng để có thể đi sâu vào các chuyên đề khác, như phần mềm dạy học thông minh, hệ chuyên gia, hệ trợ giúp ra quyết định...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)