Dữ liệu biên mục

Điện học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86539
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vũ, Thanh Khiết
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 465 tr.
Từ khóa: Cảm ứng điện từ ; Tĩnh điện học ; Từ học ; Mechatronics Engineering Technology ; Electronics
Danh mục: Vật lý
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (PHY1103) Điện- Quang, (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (PHY11031) Điện - Quang Electromagnetism – Optics, (PHY1103) Điện - Quang Electromagnetism – Optics
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình được biên soạn theo chương trình Vật lý đại cương (phần Điện và từ học) của khoa Vật lý Đại học sư phạm, dựa vào các bài giảng mà tác giả đã trình bày cho sinh viên khoa vật lý, trường Đại học sư phạm Hà Nội trong những năm gần đây và dựa vào các cuốn sách giáo trình điện đại cương và điện học. Để giúp cho độc giả có nhiều tư liệu tham khảo, nhiều vấn đề của giáo trình được trình bày chi tiết và sâu hơn. Để giáo trình có tính cập nhật và hiện đại, giáo trình có sử dụng một số tư liệu và minh họa khác ở các tài liệu tham khảo liệt kê ở cuối sách.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)