Dữ liệu biên mục

Vô tuyến điện tử : dùng cho sinh viên ngành Khoa học tự nhiên
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86535
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 262 tr.
Từ khóa: Kỹ thuật truyền thông ; Vô tuyến ; Điện tử
Danh mục: Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3609) Điện tử tương tự
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Giới thiệu các khái niệm cơ bản, các phương pháp tính toán trong mạch tuyến tính -- Chương II: Trình bày về cấu trúc, tính năng của các dụng cụ bán dẫn, yếu tố cơ bản tạo nên các mạch điện tử -- Chương III và chương IV: Trình bày các thiết bị k
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)