Dữ liệu biên mục

Việt Nam : lãnh thổ và các vùng địa lý
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86534
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lê, Bá Thảo
Thông tin xuất bản: Thế giới
Tình trạng vật lý: 607 tr.
Từ khóa: Lãnh thổ ; Việt Nam ; Vùng địa lý ; Đất nước học
Danh mục: Địa lý & Du lịch
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS4059) Quá trình dân tộc lãnh thổ của Việt Nam, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (TTTLVNH) Trung tâm Tư liệu Việt Nam Học, (TTTLVNHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Nhận dạng Việt Nam. Chương 2: Không gian Việt Nam và tính đa dạng của các yếu tố nền móng. Chương 3: Biển đông, một cánh cửa ra Thái Bình Dương. Chương 4. Tính đa dạng của cảnh quan. Chương V: Cư dân Việt Nam. Chương VI: Một nền kinh tế đang chu
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)