Dữ liệu biên mục

Tìm hiểu thế giới tâm lý của tuổi vị thanh niên
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86529
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Nxb Trẻ ; Phụ nữ
Tình trạng vật lý: 288 tr.
Từ khóa: Tâm lý học ; Vị thành niên ; Psychology ; Adolescent psychology
Danh mục: Tâm lý học
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (PSE2006) Tư vấn tâm lý học
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương I: Giới thiệu – Nêu vấn đề. Chương II: Khoa học nghiên cứu sự phát triển của trẻ vị thành niên. Chương III: Những nền tảng sinh lý, dậy thì và sức khỏe. Chương IV: Sự phát triển nhận thức của trẻ vị thành niên. Chương V: Gia đình…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)