Dữ liệu biên mục

Thiên văn vật lí: Astrophysics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86528
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Wentzel, Donat G. Wentzel ; Nguyễn, Quang Rượu ; Phạm, Viết Trinh ; Nguyễn, Đình Noãn ; Nguyễn, Đình Huân
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 421 tr.
Từ khóa: Thiên văn học ; Vũ trụ
Danh mục: Thiên văn học
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3510) Mở đầu Thiên văn học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này gồm các bài giảng đã được giảng dạy trong một số khóa học mà chúng tôi đã tổ chức ở Việt Nam, đặc biệt là những khóa học được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình giảng dạy phát triển thiên văn của Hội thiên văn quốc tế. Cuốn sách này tượng trưng cho những nỗ lực chung của một đội ngũ các nhà thiên văn. GS. Phạm Viết Trinh viết chương I; GS Nguyễn Đình Huân viết chương II…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)