Dữ liệu biên mục

Phương pháp dạy học lịch sử. Tập 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86525
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học sư phạm
Tình trạng vật lý: 356 tr.
Từ khóa: Lịch sử ; Phương pháp giảng dạy ; Trường phổ thông
Danh mục: Lịch sử
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT2065) Nghiên cứu và dạy học Lịch sử địa phương, (TMT2062) Kĩ thuật dạy học lịch sử
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách Phương pháp dạy - học Lịch sử ở trường phổ thông do Phan Ngọc Liên biên soạn gồm 5 chương đầu có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức cơ bản về: những hiểu biết cơ bản về bộ môn phương pháp dạy - học lịch sử, bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông hiện nay, việc giáo dục cho học sinh qua dạy học lịch sử, phát triển năng lực nhận thức và hành động thực tiễn của học sinh trong học tập Lịch sử.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)