Dữ liệu biên mục

Nhập môn cơ học lượng tử : cơ sở và phương pháp (Tích hợp Toán - Lý - Hóa)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86524
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 771 tr.
Từ khóa: Cơ học lượng tử ; Giáo trình ; Tích hợp
Danh mục: Vật lý
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY2306) Cơ học lượng tử, (PHY2306) Cơ học lượng tử
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tài liệu trình bày một cách đơn giản cơ sở và phương pháp chung của cơ cở lượng tử, chỉ chú trọng đến các mặt chính và mặt tư duy logic. Cơ học lượng tử còn là giai đoạn chuyển tiếp sang điện động học lượng tử, lý thuyết các hạt cơ bản và các trường lượng tử. Để hiểu cơ sở lượng tử cần phải có một số kiến thức về cơ học giải tích và điện động lực học kinh điển…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)