Dữ liệu biên mục

Lịch sử Việt Nam: thời kỳ nguyên thuỷ đến thế kỷ X. Tập 1. In lần ba có bổ sung
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86522
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học và giáo dục chuyên nghiệp
Tình trạng vật lý: 363 tr.
Từ khóa: Lịch sử Việt Nam ; Thời kỳ nguyên thuỷ ; Thời đại Hùng Vương ; Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ; Khởi nghĩa Lý Bí
Danh mục: Lịch sử
Môn học: (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (TMT2065) Nghiên cứu và dạy học Lịch sử địa phương, (TTTLVNH) Trung tâm Tư liệu Việt Nam Học, (TTTLVNHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1991
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ (Thời kỳ đồ đá, cuộc sống của các bộ lạc đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam); thời kỳ dựng nước, thời Hùng Vương và An Dương Vương; thời kỳ đấu tranh lâu dài giành lại độc lập dân tộc (Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa giành độc lập của nhân dân ta: Phong trào Hai Bà Trưng, Khởi nghĩa Lý Bí...)
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)