Dữ liệu biên mục

Giáo trình lý thuyết trường. Tập 2
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86512
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lanđao, L.Đ ; Lipsitx, E. M.
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 155 tr.
Từ khóa: Bức xạ ; Giáo trình ; Không gian đẳng hướng ; Lý thuyết trường ; Phép quay ; Sóng hấp dẫn
Danh mục: Vật lý
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3514) Mở đầu về lý thuyết trường lượng tử , (PHY3606) Điện động lực học, (PHY3524) Mở đầu thuyết tương đối rộng
Năm xuất bản: 1964
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương X: Hạt trong trọng trường. Chương XI: Các phương trình của trọng trường. Các phương trình của điện động lực học khi có trọng trường.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)