Dữ liệu biên mục

Sustainable value management for construction projects
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 86370
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Oke, Ayodeji E ; Aigbavboa, Clinton
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 201 p.
Từ khóa: Energy; Construction industry -- Management; Sustainable construction; TECHNOLOGY & ENGINEERING -- Civil -- General; Construction industry -- Management; Sustainable construction; Energy; Sustainable Architecture/Green Buildings; Building Construction and Design; Sustainable Development; Sustainability Management; Construction Management; Technology & Engineering -- Construction -- Heating, Ventilation & Air Conditioning; Science -- Environmental Science; Business & Economics -- Development -- Sustainable Development; Technology & Engineering -- Construction -- General; Building construction & materials; Sustainability; Business & the environment, 'Green' approaches to business; Building skills & trades; Sustainable architecture; Sustainable development; Engineering; Architecture -- Sustainability & Green Design; Environmentally-friendly architecture & design; Electronic books
Danh mục: Xây dựng dân dụng
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides a unique guide to value management and sustainability in construction to researchers and professional. The book provides a better understanding of the concept of value management, the basis of sustainable construction and thereafter, demonstrates how using the principles of value management can help to achieve successful construction projects that are financially viable, socially beneficial and do not damage the environment. The book serves as an introduction to value management for scholars and researchers at all levels; and also as a practical guide for construction professionals, employers and other stakeholders in the construction industry
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)