Dữ liệu biên mục

Giáo trình tản văn triết học Tống - Minh : văn bản và triết lý. (Tái bản lần 1)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83057
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Kim Sơn, 1966-
Thông tin xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 233 tr.
Từ khóa: Triết học -- Lịch sử ; Triết học Trung Quốc ; Tư tưởng triết học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Triết học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách giới thiệu tư tưởng Nho học thời Tống - Minh trong phân kì lịch sử Nho học Trung Quốc và một số tác phẩm tiêu biểu thời kì này có kèm phiên âm, dịch nghĩa. Tống - Minh là giai đoạn mà các tác phẩm triết học có số lượng rất lớn. Có một hợp tuyển tác phẩm của các triết gia đời Tống với quy mô khổng lồ và rất quen thuộc với học giới, đó là bộ Tính lý đại toàn, trong đó chỉ tính riêng Chu Hy đã có số lượng tác phẩm trên 50 quyển. Hai bộ Tống Nguyên học án và Minh nho học án do Hoàng Tông Hy biên soạn, đã tập hợp hồ sơ học thuật về hàng trăm danh Nho thuộc giai đoạn Tống - Minh
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)