Dữ liệu biên mục

Sapiens: lược sử loài người (Tái bản có chỉnh sửa)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83043
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Harari, Yuval Noah
Thông tin xuất bản: Tri thức
Tình trạng vật lý: 549 tr.
Từ khóa: Lược sử loài người ; Lịch sử văn minh thế giới ; Văn minh nhân loại ; Văn minh thế giới ; Khoa học liên ngành ; Lịch sử tiến hóa ; Triết học ; Kinh tế
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn, Sách HOT
Môn học: () Sách HOT, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: “Sapiens: Lược sử loài người” đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại. Sapiens tập trung vào các quá trình quan trọng đã định hình loài người và thế giới quanh nó, chẳng hạn như sự ra đời của sản xuất nông nghiệp, việc tạo ra tiền, sự lan truyền của những tôn giáo, và sự nổi lên của những nhà nước quốc gia. Không giống như những quyển sách khác cùng loại, Sapiens đã có một lối tiếp cận liên ngành học, bắc cầu qua những khoảng cách giữa lịch sử, sinh học, triết học và kinh tế theo một lối trước đây chưa từng có.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)