Dữ liệu biên mục

Lịch sử thế giới chân dung nhân loại theo dòng sự kiện
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 83038
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đông A
Tình trạng vật lý: 519 tr.
Từ khóa: Lịch sử thế giới ; Niên đại ; Lịch sử
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách được chia thành 7 chương chính, phác họa một cách sinh động bức tranh lịch sử thế giới, bắt đầu từ những tổ tiên sớm nhất của loài người sống ở châu Phi, qua các thời kỳ phát triển của các quốc gia, các nền văn hóa, cho tới những sự kiện nổi bật của thế giới đương đại. Song song với việc lược thuật, mô tả các diễn biến lịch sử, ở phần dưới mỗi trang sách là một dòng thời gian tóm lược những mốc sự kiện quan trọng của từng thời kỳ. Chương 8 đúc kết lại lịch sử thế giới thông qua các con số và sự kiện tiêu biểu, các nhân vật và thành tựu quan trọng của nhân loại trong nhiều lĩnh vực - chính trị, thám hiểm, sáng chế khoa học, văn hóa và giáo dục...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)