Dữ liệu biên mục

Giáo trình thực hành tin học cơ sở
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82968
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà nội
Tình trạng vật lý: 309 tr.
Từ khóa: Tin học ; Hệ điều hành ; Microsoft Windows
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin
Môn học: (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (52310302) Ngành Nhân học, (INT1004) Tin học cơ sở 2, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (INT1003) Tin học cơ sở 1, (7310201) Ngành Chính trị học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NHANHOC_TK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (INT10041) Tin học cơ sở
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Thực hành gõ bàn phím -- Hệ điều hành Microsoft Windows -- Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Winword -- Hệ trình diễn Microsoft Powerpoint -- Hệ quản lý bảng tính Excel -- Mạng và Internet
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)