Dữ liệu biên mục

Vật lý lý thuyết cơ học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82954
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương
Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp
Tình trạng vật lý: 424 p.
Từ khóa: Cơ học ; Vật lý ; Vật lý lý thuyết
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3301) Cơ học lý thuyết, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1979
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Các nguyên lý đối xứng. Chương II: Hệ hình thức lagrage. Chương III: Các định luật bảo toàn…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)