Dữ liệu biên mục

Vật lý 12
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82953
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Bộ giáo dục và đào tạo
Tình trạng vật lý: 273 p.
Từ khóa: Lớp 12 ; Sách giáo khoa ; Vật lý
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (TMT2021) Dạy học thí nghiệm Vật lí phổ thông, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNL) Tủ sách chuyên Vật lý, (THPTKHGD) Trường THPT Khoa học Giáo dục, (KHGDL) Tài liệu Vật lý
Năm xuất bản: 1988
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Dao động cơ học. Dao động tuần hoàn và dao động điều hòa con lắc lò xo
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)