Dữ liệu biên mục

Vật lý 11
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82952
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục
Tình trạng vật lý: 216 p.
Từ khóa: Lớp 11 ; Chất rắn ; Chất lỏng ; Sách giáo khoa
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (TMT2021) Dạy học thí nghiệm Vật lí phổ thông, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNL) Tủ sách chuyên Vật lý, (THPTKHGD) Trường THPT Khoa học Giáo dục, (KHGDL) Tài liệu Vật lý
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1: Chất rắn. Chương 2: Chất lỏng. Chương 3: Hơi khô và hơi bão hòa…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)