Dữ liệu biên mục

Vật lí hiện đại : lý thuyết và bài tập (486 bài tập có lời giải)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82902
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Gautreau, Ronald
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 496 tr.
Từ khóa: Bài tập ; Nguyên tử ; Thuyết lượng tử ; Vật lý hiện đại ; Vật lý hạt nhân
Danh mục: Sách, Vật lý, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY3378) Thực tập Vật lí năng lượng cao và vũ trụ học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)