Dữ liệu biên mục

An introduction to business ethics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82125
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Desjardins, Joseph
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Đạo đức kinh doanh ; Business ethics
Danh mục: Quản lý kinh doanh
Môn học: (07MC) Môn chung, (INS2078) Môi trường pháp lí, đạo đức và xã hội trong kinh doanh, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)