Dữ liệu biên mục

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm: Sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 2, Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82037
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Y học
Tình trạng vật lý: 176 tr.
Từ khóa: Dược phẩm -- Sản xuất
Danh mục: Dược & Dược học
Môn học: (NHD) Ngành Hóa dược, (CHE2015) Công nghiệp Hóa dược
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC: Chương 1. Giới thiệu về công nghệ sinh học -- Chương 2 Nguyên liệu cho công nghệ sinh học -- Chương 3. Kỹ thuật lên men -- Chương 4. Kỹ thuật sản xuất enzyme -- Chương 5. Sản xuất Protein đơn bào -- Chương 6. Sản x
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)