Dữ liệu biên mục

Kỹ thuật sản xuất dược phẩm: Sách đào tạo dược sĩ đại học. Tập 1, Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp tổng hợp hoá dược và chiết xuất dược liệu
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82036
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Y học
Tình trạng vật lý: 251 tr.
Từ khóa: Dược phẩm -- Sản xuất
Danh mục: Dược & Dược học
Môn học: (NHD) Ngành Hóa dược, (CHE2015) Công nghiệp Hóa dược
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: PHẦN I. KỸ THUẬT TỔNG HỢP HÓA DƯỢC: Chương 1. Một số kiến thức chung về công nghiệp hóa dược -- Chương 2. Nitro hóa -- Chương 3. Sulfo hóa -- Chương 4. Halogen hóa -- Chương 5. Alkyl hóa -- Chương 6. Acyl hóa -- Chương 7. Ester hóa -- Chương 8. Phản ứng t
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)