Dữ liệu biên mục

Hóa sinh vô cơ: Tài liệu dùng cho học viên cao học ngành hóa vô cơ
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82034
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vũ, Đăng Độ
Thông tin xuất bản: Đại học Tổng hợp Hà Nội
Tình trạng vật lý: 68 tr.
Từ khóa: Hóa sinh ; Hóa vô cơ
Danh mục: Hóa học vô cơ
Môn học: (NHH) Ngành Hóa học, (CHE3006) Hóa sinh vô cơ
Năm xuất bản: 1993
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)