Dữ liệu biên mục

Địa chất khoáng sản (Thuộc lĩnh vực Địa chất tài nguyên; chủ đề: Địa chất khoáng sản)
Loại tài liệu: Book chapter
Mã tài liệu: 82033
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Vũ, Chí Hiếu ; Nguyễn, Quang Luật
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 4 tr.
Từ khóa: Địa chất khoáng sản ; Địa chất
Danh mục: Khoa học trái đất
Môn học: (NKTDC) Ngành Kỹ thuật địa chất, (GLO3121) Khoáng sản học
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)