Dữ liệu biên mục

Open source GIS : a GRASS GIS approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 82031
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Neteler, Markus ; Mitasova, Helena
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 417 p.
Từ khóa: Geographic information systems ; GRASS (Electronic computer system) ; Open source software ; Hệ thống thông tin địa lý
Danh mục: Địa lý & Du lịch, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3255) GIS trong quản lý môi trường, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Front Matter; Open Source software and GIS; GIS concepts; Getting started with GRASS; GRASS data models and data exchange; Working with raster data; Working with vector data; Graphical output and visualization; Image processing; Notes on GRASS programming
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)