Dữ liệu biên mục

The Criminal Cases Review Commission :  hope for the innocent?
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81751
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 266 p.
Từ khóa: Appellate procedure   Great Britain , Judicial review Great Britain , Criminal procedure Great Britain , Thủ tục phúc thẩm Anh , Luật hình sự , Tố tụng hình sự Anh
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book focuses on the world's first publicly-funded body- the Criminal Cases Review Commission- to review alleged miscarriages of justice, set up following notorious cases such as the Birmingham Six in the UK. Providing a critique of its operations, the book shows that its help to innocent victims of wrongful conviction is merely incidental.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)