Dữ liệu biên mục

Sử Trung Quốc. Tập 1, từ đầu tới cuối ngũ đại (Trọn bộ 3 cuốn)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81631
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Hiến Lê
Thông tin xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 801 tr.
Từ khóa: Lịch sử Trung Quốc ; Lịch sử thế giới
Danh mục: Lịch sử
Môn học: (7380110) Ngành Luật, (CAL1050) Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp lý
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)