Dữ liệu biên mục

Mathematics for economics and business. (9th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81377
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jacques, Ian
Thông tin xuất bản: Pearson Education
Tình trạng vật lý: 756 p.
Từ khóa: Economics, Mathematical ; Business mathematics ; Kinh tế -- Toán học ; Toán kinh doanh
Danh mục: Toán học
Môn học: (07MC) Môn chung, (MAT1092) Toán cao cấp, (07TDPTD) Ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh, (MAT1092) Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)