Dữ liệu biên mục

Ôn thi tuyển sinh đại học: Sinh học. Tập 2, Câu hỏi lý thuyết theo chủ đề. (tái bản lần 2)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81137
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Viết Nhân
Thông tin xuất bản: Nxb. Tp.Hồ Chí Minh
Tình trạng vật lý: 408 tr.
Từ khóa: Sinh học, Tuyến sinh đại học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNS) Tủ sách chuyên Sinh học
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách Ôn thi tuyển sinh đại học Sinh học được biên soạn theo chủ đề gồm: phần hướng dẫn cách nhận xét bài toán; hướng dẫn giải và trình bày bài toán; bài giảng chi tiết các bài toán hay và khó theo từng chủ đề; phân loại các câu hỏi lí thuyết và toán
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)