Dữ liệu biên mục

Tuyển tập các bài tập sinh học cấp 3: 37 đề thi tuyển sinh 1999 2000#2000 2001
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81099
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản: Hải Phòng
Tình trạng vật lý: 289 tr.
Từ khóa: Sinh học Đề thi tuyển sinh
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NSHDHKHTN) Ngành Sinh học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (THPTCKHTN) Trường THPT Chuyên KHTN, (CKHTNS) Tủ sách chuyên Sinh học
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)