Dữ liệu biên mục

Organisational behaviour : individuals, groups and organisation
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 81071
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Brooks, Ian
Thông tin xuất bản: Prentice Hall
Tình trạng vật lý: 374 p.
Từ khóa: Organizational behavior ; Hành vi tổ chức
Danh mục: Kinh tế học
Môn học: (7340101) Ngành Quản trị Kinh doanh, (BSA6042) Hành vi tổ chức nâng cao
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)