Dữ liệu biên mục

Văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80962
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Quốc Vượng, 1934-2005
Thông tin xuất bản: Văn hóa dân tộc
Tình trạng vật lý: 979 tr.
Từ khóa: Bản sắc văn hoá ; Nghiên cứu văn hoá ; Truyền thống văn hoá ; Việt Nam ; Văn hoá
Danh mục: Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HIS1056) Cơ sở văn hóa Việt Nam, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (HIS1052) Cơ sở văn hoá Việt Nam, (7380110) Ngành Luật, (THL1058) Lịch sử nhà nước và pháp luật , (7440102) Ngành Vật lý học, (7310630) Ngành Việt Nam học, (   HIS1056)    Cơ sở văn hóa Việt Nam, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (HIS1056) Cơ sở văn hóa Việt Nam, (HIS1056) Cơ sở văn hóa Việt Nam, (TTTLVNH) Trung tâm Tư liệu Việt Nam Học, (TTTLVNHTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)