Dữ liệu biên mục

Visual modeling with Rational Rose 2000 and UML
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80766
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Quatrani, Terry.
Thông tin xuất bản: Addison-Wesley
Tình trạng vật lý: 189 p.
Từ khóa: Visual programming (Computer science) ; Object-oriented methods (Computer science) ; UML (Computer science) ; Khoa học máy tính
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3544) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)