Dữ liệu biên mục

Visual C# 2010 recipes : a problem-solution approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 80765
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Jones, Allen ; Freeman, Adam
Thông tin xuất bản: Apress
Tình trạng vật lý: 1017 p.
Từ khóa: C, (Computer program language) ; Visual programming (Computer science) ; C , (Ngôn ngữ chương trình máy tính) ; Lập trình trực quan (Khoa học máy tính)
Danh mục: Khoa học & Công nghệ thông tin
Môn học: (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT3521) Lập trình C#
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)