Dữ liệu biên mục

Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2, Ngữ dụng học (Tái bản lần 4)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79985
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Đỗ, Hữu Châu
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 49 tr.
Từ khóa: Hình vị ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, Ngữ dụng học, Ngữ pháp học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (52220211) Ngành Ngôn ngữ Ảrập, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (VLF1052) Nhập môn Việt ngữ học, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (LIN3001) Ngôn ngữ học đại cương , (7310630) Ngành Việt Nam học, (LIN2033) Dẫn luận ngôn ngữ học, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (FRE2042) Ngôn ngữ học xã hội, (VLF1052) Nhập môn Việt ngữ học
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1. Khái quát về ngữ dụng học Chương 2. Chiếu vật và chỉ xuất Chương 3. Hành vi ngôn ngữ Chương 4. Lý thuyết lập luận Chương 5. Lý thuyết hội thoại …
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)