Dữ liệu biên mục

Cơ sở văn hoá Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79967
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Trần, Ngọc Thêm
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 336 tr.
Từ khóa: Văn hóa, Văn hóa Việt Nam
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (7810103) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, (TOU1155) Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, (7310608) Ngành Đông phương học, (ORS3322) Văn hóa Đông Nam Á, (7310630) Ngành Việt Nam học, (VLC3011) Du lịch Việt Nam, (VLC4056) Cơ sở ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (TTTLVNH) Trung tâm Tư liệu Việt Nam Học, (TTTLVNHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1: Văn hoá học và văn hoá Việt Nam. Chương 2: Văn hoá nhận thức. Chương 3: Văn hoá tổ chức đời sống tập thể. Chương 4: Văn hoá tổ chức đời sống cá nhân. Chương 5: Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên. Chương 6: Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)