Dữ liệu biên mục

Giáo trình Hán Nôm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79964
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp
Tình trạng vật lý: 403 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học, Hán Nôm
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220104) Ngành Hán Nôm, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (SIN1001) Hán Nôm cơ sở , (7310613) Ngành Nhật Bản học, (SIN1001) Hán Nôm cơ sở, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (SIN1001) Hán Nôm cơ sở, (SIN3022) Văn bản chữ Nôm, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (SIN1001) Hán Nôm cơ sở, (7310630) Ngành Việt Nam học, (SIN1001) Hán Nôm cơ sở, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1990
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cung cấp kiến thức về nhập môn Hán Nôm, giới thiệu một số tri thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hán cổ đại, phương pháp cấu tạo chữ Nôm, cách đọc, phiên âm chữ Nôm.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)