Dữ liệu biên mục

Từ và nhận diện từ tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79953
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: 342 tr.
Từ khóa: Tiếng Việt, Từ vựng, Vốn từ vựng, Cấu trúc, Ngữ nghĩa
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (GER2041) Ngôn ngữ học tiếng Đức 1, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1996
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Từ là một trong những khái niệm cơ bản cua ngữ nghĩa học. Tiếng Việt là tiếng đơn âm, mỗi từ là một âm tiết, tuy nhiên tiếng Việt cũng có từ đơn, từ ghép… Cách nhận diện từ và miêu tả hệ thống từ vựng tiếng Việt trong công trình này có thể chưa được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng chúng tôi mạnh dạn trình bày vì nghĩ rằng nó chẳng những không trái với lý luận ngôn ngữ học đại cương mà còn phù hợp với truyền thống ngữ văn của ta từ trước tới nay.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)