Dữ liệu biên mục

Methoden Manual "Neues Lernen" : tausend Vorschläge für die Schulpraxis
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79947
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Gugel, Günther
Thông tin xuất bản: Beltz
Tình trạng vật lý: 223 s.
Từ khóa: Giáo dục , Phương pháp giảng dạy , Unterrichtsmethode , Aufsatzsammlung
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (FLF1002) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, (GER3027) Lý thuyết dịch, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)