Dữ liệu biên mục

Zwölf Unterrichtsmethoden : Vielfalt für die Praxis. 4. überarb. Aufl.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79945
Mã ngôn ngữ: de
Thông tin xuất bản: Beltz
Tình trạng vật lý: 198 s.
Từ khóa: Giáo dục , Phương pháp giảng dạy , Unterrichtsmethode , Aufsatzsammlung
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (FLF1002) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, (GER3027) Lý thuyết dịch, (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Unterrichtsmethoden - vom Nutzen der Vielfalt -- Frontalunterricht -- Direkte Instruktion -- Das Gruppenpuzzle. -- Stationenarbeit - Ein Einstieg in den offenen Unterricht. -- Wochenplanarbeit. -- Wirksam lernen in Inszenierungen: Szenisch-dialogische Bildung. -- Lehrstückunterricht: Exemplarisch - Genetisch - Dram aturgisch. -- Entdeckendes Lernen. -- Fallstudie. -- Pädagogische Werkstattarbeit. -- Die Projektmethode. -- Rollenspiel.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)