Dữ liệu biên mục

Social Software : Formen der Kooperation in computerbasierten Netzwerken
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79915
Mã ngôn ngữ: de
Tác giả: Stegbauer, Christian ; Jäckel, Michael
Thông tin xuất bản: VS, Verl. für Sozialwiss
Tình trạng vật lý: 237 s.
Từ khóa: Soziale Software , Soziologie , Aufsatzsammlung , Phần mềm , Xã hội học , Cộng đồng kỹ thuật số
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (INF3015-E) Phần mềm xã hội, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Inhalt: Social Software – Herausforderungen für die mediensoziologische Forschung; Person und Vertrauen. Mediale Konstruktionen in den Online-Kooperationen der Free/Open-Source Softwareentwicklung; Digitale Produktionsgemeinschaften. Die Open-Source-Bewegung zwischen kooperativer Softwareherstellung und deterritorialer politischer Vergemeinschaftung; Können interaktive Medien Öffentlichkeit herstellen? Zum Potenzial öffentlicher Kooperation im Internet
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)