Dữ liệu biên mục

Privacy Law: A U.S. Perspective
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79813
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kustron, Konnie G.
Thông tin xuất bản: Bookboon
Tình trạng vật lý: 169 p.
Từ khóa: Privacy Law
Danh mục: Sách, Luật & Tội phạm học, Pháp luật
Môn học: (05-KL-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Content 1: What is Privacy Content 2: Privacy Torts Content 3: Privacy at Home,…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)